• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Списак убијених Срба Сарајева [11] Штампа Ел. пошта
недеља, 12 септембар 2010 22:14
3001. Краљевић (Марко) Ђоко 1932-1993.
3002. Краснички (Виктор) Звонко 1970-1992.
3003. Крезић (Бошко) Бранислав 1954-1994.
3004. Крејовић (Јован) Рајко 1950-1995.
3005. Крекић (Недељка) Тедор 1952-1992.
3006. Кретија (Михајло) Бранко 1939-1995.
3007. Кречар (Коста) Слободан 1945-1994.
3008. Кречо (Предраг) Дејан 1959-1993.
3009. Крешић (Никола ) Миљенко 1929-1992.
3010. Крешталица (Милан) Бранимир 1971-1993.
3011. Крешталица (Славко) Жарко 1965-1992.
3012. Крешталица (Бошко) Ранко 1939-1992.
3013. Крешталица (Васо) Саво 1951-1994.
3014. Кркељаш (Ђорђе) Жељко 1970-1992.
3015. Кркељаш (Станко) Миомир 1966 1992.
3016. Крлета (Симо) Иконија ?-1992.
3017. Крљић Драгица ?-1992.
3018. Крњајић (Илија) Душан 1941-1994.
3019. Крсић (Данило) Стевка 1932-1992.
3020. Крсман (Коста) Васо 1937-1992.
3021. Крсман (Неђо) Владо 1949-1992.
3022. Крсман (Неђо) Драгомир 1949-1992.
3023. Крсман (Грујо) Нада 1938-1994.
3024. Крсман (Здравко) Небојша 1973-1992.
3025. Крсмановић (Марко) Анђелко 1940-1992.
3026. Крсмановић (Миља) Гојко 1953-1992.
3027. Крсмановић (Сава) Дарко 1957-1993.
3028. Крсмановић (Вукан) Јованка 1941-1994.
3029. Крсмановић Петар ?-1993.
3030. Крсмановић (Јован) Петар 1950-1992.
3031. Крсмановић (Софрен) Раденко 1993.
3032. Крсмановић (Бранко) Софрен 1992.
3033. Крстановић (Ђорђе) Слободан 1920-1992.
3034. Крстић (Марко) Анђелка 1913-1994.
3035. Крстић (Владимир) Бранко 1930-1995.
3036. Крстић (Радован) Војислав 1950-1995.
3037. Крстић (Рајко) Драган 1960-1992.
3038. Крстић (Миле) Душан 1931-1992.
3039. Крстић (Јово) Ђорђо 1913-1992.
3040. Крстић (Недељко) Здравко 1959-1992.
3041. Крстић (Неђа) Јеленка 1932-1993.
3042. Крстић (Велимир) Марко 1958-1992.
3043. Крстић (Војно) Милан 1950-1993.
3044. Крстић (Ристо) Милан 1928-1992.
3045. Крстић Миленко ?-1992.
3046. Крстић (Милана) Милинко 1953-1992.
3047. Крстић Обрен 1928-1992.
3048. Крстић (Перо) Павле 1911-1994.
3049. Крстић (Љуба) Петко 1959-1992.
3050. Крстић Светозар 1927-1992.
3051. Крстић (Милутин) Славко 1943-1992.
3052. Крстић (Ђорђо) Слободан 1956-1993.
3053. Крстић Сретен ?-1992.
3054. Крстић-Лаловић Стана ?-1992.
3055. Крстић (Милана) Чедомир 1958-1992.
3056. Крстић (Реље) Чедомир 1967-1994.
3057. Крстовић (Драго) Грујо 1935-1992.
3058. Крстовић (Рајко) Драган 1960-1992.
3059. Крстовић (Маринко) Зоран 1938-1992.
3060. Крстовић (Томо) Миливоје 1937-1992.
3061. Крстовић (Тодор) Мирко 1939-1995.
3062. Крстовић (Саво) Момчило 1956-1994.
3063. Крстовић (Саво) Новак 1956-1992.
3064. Крстовић (Ристо) Перо 1975-1995.
3065. Крстовић (Грујо) Радомир 1965-1992.
3066. Кртолина (Алекса) Бранислав 1974-1992.
3067. Кртолина (Сретко) Маринко 1967-1995.
3068. Кртолина (Обрен) Неђо 1943-1993.
3069. Кртолина (Петар) Урош 1935-1992.
3070. Кртолица (Спасоја) Вуле 1936-1992.
3071. Кружевић (Саво) Богдан 1909-1992.
3072. Кружевић (Јован) Ђурђа 1908-1992.
3073. Крунић (Сава) Гордана 1979-1992.
3074. Крунић (Тодор) Јово 1925-1992.
3075. Крунић (Јово) Миладин 1935-1992.
3076. Крутовић (Данило) Петар 1930-1994.
3077. Крушић (Васо) Илија 1928-1992.
3078. Крчар (Јово) Младен 1967-1992.
3079. Крчмар Боро 1960-1992.
3080. Крчмар (Симо) Жељко 1964-1993.
3081. Крчо Бранислав ?-1994.
3082. Крчо (Српко) Ново 1968-1992.
3083. Крчо (Чедо) Раденко 1960-1992.
3084. Кршикапа (Милош) Анђа 1924-1992.
3085. Кршић Душан 1913-1992.
3086. Кубатлија (Реља) Дане 19.56-1993.
3087. Кубатлија (Ђокан) Максим 1947-1992.
3088. Кубура (Маринко) Анђелко 1934-1992.
3089. Кубура (Саво) Драгомир 1955-1993.
3090. Кубура (Петар) Душко 1955-1992.
3091. Кубура (Данило) Петар 1936-1992.
3092. Кувач (Јово) Војислав 1967-1994.
3093. Кувач (Славко) Драган 1967-1992.
3094. Кувач (Светозар) Драган 1964-1992.
3095. Кувач (Вељко) Ненад 1959-1994.
3096. Кувач (Бошко) Новица 1947-1992.
3097. Кувеља (Стјепан) Момир 1958-1992.
3098. Куделић (Мирко) Божидар 1946-1992.
3099. Кузман Бранко 1939-1992.
3100. Кузман (Тодора) Ковиљка 1932-1992.
3101. Кузман (Мирослав) Младен 1971-1992.
3102. Кузман (Алекса) Петар 1950-1992.
3103. Кузман (Миладин) Рајко 1940-1992.
3104. Кузмановић (Риста) Ковиљка 1933-1992.
3105. Кузмановић (Никола) Петар 1923-1992.
3106. Кузмановић (Ратко) Саша 1969-1992.
3107. Кујачић (Перо) Јелка 1906-1992.
3108. Кујунџић (Јанко) Драган 1963-1993.
3109. Кујунџић Милица 1904-1992.
3110. Кујунџић (Јово) Ново 1958-1992.
3111. Кукило (Крста) Раденка 1975-1993.
3112. Кукић (Милан) Вукосава 1910-1993.
3113. Кукић (Милан) Ненад 1954-1993.
3114. Куковић (Никола) Јања 1915-1992.
3115. Кукољ (Раде) Невенка 1927-1993.
3116. Кукричар (Николе) Босиљка 1937-1992.
3117. Кукричар (Влада) Јеленка 1929-1993.
3118. Кукричар (Драго) Слободан 1960-1992.
3119. Кулашинац (Сава) Горан 1960-1992.
3120. Кулина (Владо) Анђелко 1947-1992.
3121. Кулина (Милан) Драган 1959-1993.
3122. Кулина (Данило) Драгић 1944-1994.
3123. Кулина (Анђелко) Драгослав 1973-1995. 3124. Кулина (Ненад) Жељко 1963-1994.
3125. Кулина (Тодор) Небојша 1962-1994.
3126. Кулина (Данило) Тане 1944-1994.
3127. Кулић (Симо) Виде 1936-1992.
3128. Кулић Десимир 1940-1994.
3129. Кулић (Марко) Здравка 1945-1993.
3130. Куљанин (Мијат) Жарко ?-1992.
3131. Куљанин (Гојко) Босиљка ?-1992.
3132. Куљанин (Иван) Веселин - Лола 1963-1993.
3133. Куљанин (Данило) Јово ?-1994.
3134. Куљанин (Мијата) Марко 1925-1995.
3135. Куљанин (Бранка) Младен 1959-1992.
3136. Куљанин (Ристо) Недељко 1925-1992.
3137. Куљанин (Васо) Неђељко ?-1992.
3138. Куљанин (Ђорђе) Никонија 1931-1992.
3139. Куљанин (Велимир) Радивоје 1964-1992.
3140. Куљанин (Максим) Саво 1945-1993.
3141. Куљанин (Петар) Славољуб 1933-1995.
3142. Куљанин (Никола) Сретен 1930-1992.
3143. Куљић (Ристо) Драга 1937-1992.
3144. Куљић (Гојко) Зоран 1964-1992.
3145. Куљић (Марко) Слободан 1967-1995.
3146. Кунарац (Љубомир) Драган 1960-1995.
3147. Купина Т. Небојша ?-1994.
3148. Купрешак (Илија) Младен 1946-1992.
3149. Купрешак (Митра) Млађен 1946-1992.
3150. Курјак Павле 1969-1992.
3151. Курјаковић Мубера 1954-1992.
3152. Куртеш (Реља) Вељко ?-1994.
3153. Куртума (Јован) Зорка 1938-1992.
3154. Кусмук (Миланко) Драго 1944-1992.
3155. Кусмук (Васкрсије) Јездимир 1958-1992.
3156. Кусмук (Данило) Ратко 1943-1992.
3157. Кусмук (Никола) Ратко 1956-1993.
3158. Кутлача (Бошко) Александар - Ацо 1950-1992.
3159. Кутлача (Бошко) Грујо 1953-1992.
3160. Куцуров (Иван) Јордан 1967-1995.
3161. Кучковић (Момчило) Видоје 1941-1995.
3162. Кучковић (Ђорђе) Ненад 1972-1992.
3163. Кушић (Милан) Милош 1944-1993.
3164. Кушић (Душан) Рајко 1955-1994.
3165. Лабан (Драгослав) Саша 1961-1992.
3166. Лабудовић (Милутин) Марко 1952-1992.
3167. Лавров Ана ?-1993.
3168. Лавров (Стефан) Васиљ 1933-1993.
3169. Лавров (Михајло) Јелена 1942-1993.
3170. Лазандић (Саво) Добро 1958-1994.
3171. Лазановић (Радоје) Љубиша 1971-1992.
3172. Лазаревић (Иван) Анкица 1954-1993.
3173. Лазаревић Ацо ?-1992.
3174. Лазаревић (Божо) Борислав 1953-1995.
3175. Лазаревић (Милош) Данило 1958-1992.
3176. Лазаревић (Мирко) Драган 1948-1992.
3177. Лазаревић (Јован) Драгослав 1951-1992.
3178. Лазаревић (Лазо) Жарко 1930-1992.
3179. Лазаревић (Урош) Миленко 1946-1994.
3180. Лазаревић (Миодраг) Мирко 1928-1993.
3181. Лазаревић (Владо) Недељко 1951-1992.
3182. Лазаревић (Томо) Радомир 1965-1992.
3183. Лазаревић (Предраг) Саша 1967-1992.
3184. Лазаревић (Лука) Урош 1954-1992.
3185. Лазенда Ратко ?-1992.
3186. Лазендић (Саво) Добро 1958-1994.
3187. Лазендић (Радоје) Љубиша 1971-1992.
3188. Лазендић (Саво) Милорад 1953-1994.
3189. Лазић (Цвјетка) Богољуб 1936-1993.
3190. Лазић (Митар) Бошко 1938-1992.
3191. Лазић (Ђорђе) Бранко 1932-1993.
3192. Лазић Дивна ?-1992.
3193. Лазић (Бошко) Жељко 1960-1993.
3194. Лазић (Илија) Остоја 1938-1992.
3195. Лазић (Божо) Петра 1927-1992.
3196. Лазић (Милија) Саша 1965-1992.
3197. Лазић (Петар) Славко 1939-1993.
3198. Лазић (Реља) Стојанка 1967-1992.
3199. Лазић Цвико ?-1992.
3200. Лазовић (Љубиша) Драгослав 1954-1992.
3201. Лазовић (Обрад) Душанка 1947-1992.
3202. Лакатош Јане 1944-1992.
3203. Лакић (Секула) Александар 1975-1992.
3204. Лакић (Недељко) Бориша 1958-1992.
3205. Лакић (Крсто) Босиљка 1912-1993.
3206. Лакић (Бранко) Бранкица 1972-1992.
3207. Лакић Вељко 1978-1995.
3208. Лакић (Станко) Влајко 1978-1995.
3209. Лакић (Новица) Миливоје 1956-1992.
3210. Лакић Недељко ?-1993.
3211. Лакић (Новица) Рајко 1963-1992.
3212. Лакић Самојко ?-1993.
3213. Лакић (Ђуро) Сретанка 1934-1995.
3214. Лакић Стоја 1924-1992.
3215. Лакић (Рајко) Финка 1947-1993.
3216. Лакташ (Јане) Јане 1944-1992.
3217. Лале (Јово) Анђа 1907-1992.
3218. Лале Боса ?-1992.
3219. Лале (Благоје) Данило 1935-1992.
3220. Лале (Обрен) Драго 1934-1992.
3221. Лале (Обрен) Јово 1942-1993.
3222. Лале (Перо) Миленко 1953-1992.
3223. Лале (Вељко) Слободан 1946-1993.
3224. Лалић (Нико) Бранислав 1925-1992.
3225. Лалић (Слободан) Дејан 1971-1992.
3226. Лалић (Вукан) Живан 1963-1992.
3227. Лалић (Саво) Живко 1946-1993.
3228. Лалић (Владо) Зоран 1965-1993.
3229. Лалић (Млађен) Миладин 1946-1992.
3230. Лалић (Млађен) Миодраг 1976-1992.
3231. Лалић (Миленко) Мирослав 1958-1992.
3232. Лалић (Љубомир) Небојша 1967-1993.
3233. Лалић (Рајко) Ристо 1933-1994.
3234. Лаловац (Бошко) Милан 1959-1992.
3235. Лаловић (Милорад) Александар 1972-1992.
3236. Лаловић (Лазар) Бранко ?-1994.
3237. Лаловић (Вид) Горан 1958-1993.
3238. Лаловић (Васо) Данило 1933-1992.
3239. Лаловић (Милош) Здравко 1951-1992.
3240. Лаловић (Илија) Јованка 1914-1992.
3241. Лаловић (Реље) Коса 1946-1994.
3242. Лаловић (Бошко) Милан 1959-1992.
3243. Лаловић Милена 1933-1993.
3244. Лаловић (Илија) Миливоје 1951-1992.
3245. Лаловић (Ранко) Милица 1984-1995.
3246. Лаловић (Перо) Милош 1904-1993.
3247. Лаловић (Војин) Мирко 1934-1992.
3248. Лаловић (Лука) Митар 1938-1993.
3249. Лаловић (Милорад) Небојша 1962-1993.
3250. Лаловић (Драго) Недељко 1974-1993.
3251. Лаловић (Виде) Новка 1972-1993.
3252. Лаловић Раде 1949-1992.
3253. Лаловић (Илија) Раде 1941-1992.
3254. Лаловић (Васо) Раденко 1971-1995.
3255. Лаловић (Илија) Радивоје 1947-1992.
3256. Лаловић (Раде) Радмила 1953-1993.
3257. Лаловић (Ристо) Рајко 1932-1992.
3258. Лаловић (Богдан) Саво 1954-1994.
3259. Лаловић (Михајло) Сањин 1963-1995.
3260. Лаловић (Божо) Сара 1941-1992.
3261. Лаловић (Васо) Синиша 1966-1992.
3262. Лаловић (Душан) Станко 1936-1995.
3263. Лаловић (Лазар) Станко 1934-1994.
3264. Лалушић (Ненад) Душан 1954-1992.
3265. Ландука (Благоје) Миленко 1919-1995.
3266. Ландука (Панта) Савка 1923-1994.
3267. Лаптошевић (Цвијетко) Миленко 1945-1995.
3268. Ласица (Алекса) Драгољуб 1936-1995.
3269. Ласица (Алекса) Ђорђе 1934-1993.
3270. Ласица (Велимир) Предраг 1957-1993.
3271. Латиновић (Илија) Владимир 1948-1992.
3272. Латиновић (Ђуро) Душан 1954-1992.
3273. Латиновић (Васо) Душанка 1934-1995.
3274. Латиновић (Триво) Милош 1932-1995.
3275. Латиновић (Коста) Раде 1929-1992.
3276. Латиновић (Мићо) Ратко 1955-1993.
3277. Лацкановић (Борислав) Зоран 1961-1995.
3278. Лацковић (Ђуро) Бранко 1938-1992.
3279. Лека (Љубомир) Жељко 1961-1995.
3280. Леканић (Бранко) Саво ?-1995.
3281. Лекић (Перо) Милица 1923-1992.
3282. Лелек (Гојко) Маријан 1955-1992.
3283. Лелек (Стојан) Радомир 1935-1993.
3284. Лемез (Спасоје) Драгиша 1957-1993.
3285. Лемез (Вукан) Љубиша 1939-1994.
3286. Лемез (Јово) Милош 1958-1994.
3287. Лемез (Стеван) Млађен 1939-1992.
3288. Лемез (Остоја) Недељко 1953-1992.
3289. Лемез (Неђо) Новка 1950-1992.
3290. Лемез Славка ?-1992.
3291. Лепић (Чедомир) Рајко 1962-1992.
3292. Леротић (Владо) Зорица 1964-1992.
3293. Ливанчић (Мијо) Мирко 1932-1994.
3294. Ливљак Бошко ?-1994.
3295. Лиздек (Жарко) Дејан 1975-1995.
3296. Лиздек (Милош) Милан 1964-1995.
3297. Лиздек (Бранко) Миле 1960-1992.
3298. Лиздек (Тодор) Милка 1930-1992.
3299. Лиздек (Ђорђе) Миломир 1946-1994.
3300. Лиздек (Бранко) Милун 1943-1992.

 

 

(Oвај списак je привремен и подложан је допунама које, на жалост, обично повећају број српских страдалника.)

 

 

Прочитајте

Радован Караџић

Архива

< септембар 2010 >
н п у с ч п с
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Помоћ за Републику Српску