ЗАКЉУЧАК ПРЕДСЕДНИШТВА СРПСКЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ОД 6. АВГУСТА 1992. ГОДИНЕ Штампа

Thumbnail image

* * *


Овај закључак Председништва Републике Српске доказ је постојане бриге да се са заробљеницима поступа човечно и у потпуном складу са Женевским конвенцијама.