НАРЕДБА О ПРИМЕНИ ПРАВИЛА МЕЂУНАРОДНОГ РАТНОГ ПРАВА У ВОЈСЦИ СРПСКЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Штампа

Наредба о примени правила међународног ратног права у Војсци Српске Републике Босне и Херцеговине

 

* * *

Ова необично важна наредба о примени правила међународног ратног права у Војсци Српске Републике Босне и Херцеговине и потоње упутство о поступању с ратним заробљеницима, који су донети такорећи одмах по ступању др Радована Караџића на дужност председника Председништва Српске Републике Босне и Херцеговине, сведоче о његовој потпуној посвећености заштити ратних заробљеника и упорном и постојаном настојању да у Војсци Републике Српске обезбеди безусловно и потпуно поштовање правила међународног ратног права.

 


Наредба о примени правила међународног ратног права у Војсци Српске Републике Босне и Херцеговине Наредба о примени правила међународног ратног права у Војсци Српске Републике Босне и Херцеговине Наредба о примени правила међународног ратног права у Војсци Српске Републике Босне и Херцеговине
Наредба о примени правила међународног ратног права у Војсци Српске Републике Босне и Херцеговине Наредба о примени правила међународног ратног права у Војсци Српске Републике Босне и Херцеговине